Leven zonder God

Welkom bij een nieuwe serie podcasts over fatsoenlijke zonden. Er zijn zonden die de meesten van ons niet doen. Dat denken we tenminste. Overspel, diefstal, fraude, misbruik, geweld, abortus, euthanasie. Het is allemaal verkeerd. Het is allemaal goddeloos. Maar het zijn allemaal dingen die anderen doen.
En dus kan je makkelijk zeggen dat het zonde is.

Maar doen wij ook nog zonden?
Jazeker. Heel veel.
Oh ja, noem er voor jezelf dan eens een paar?
Lastig…
Want we zijn fatsoenlijke mensen.
Vandaar deze nieuwe serie over fatsoenlijke zonden.
Die echte zonden zijn. Die grote zonden zijn.

Met welk doel? Dat we die zonden eerlijk zullen belijden voor God. Dat we er vergeving voor gaan vragen om Jezus’ wil. En door de kracht van God met die zonden zullen breken.

Fastoenlijke zonde nummer 1: Leven zonder God.
Je bent (dat geldt waarschijnlijk voor de meeste luisteraars) een christen.
Maar ook als christen, zelfs als echt christen, als kind van God, kan je leven zonder God. Letterlijk: god-deloos.

Je denkt weinig of niet aan God. Je leeft al helemaal niet afhankelijk van God. Je gaat gewoon je eigen gang.
Vriendelijk, behulpzaam, fatsoenlijk. Niet slecht, maar wel zonder God.

Jakobus heeft het ook over dat soort van mensen. Ze maken plannen, ze hebben goede ideeën, maar… Ze denken nooit (ja, misschien zeggen we het wel, maar is echt zo?).
Ze denken nooit: Als de Heere het allemaal wil. En als ik nog leef!
Het is een manier van leven zonder God. Leven alsof je het zelf allemaal in de hand hebt.

Maar (dat houdt het ook in): god-deloos leven is ook leven zonder God echt op het oog te hebben. Paulus zegt (1 Kor 10:31): of je nu eet of drinkt, (ik voeg er aan toe) of je thuis bent of op school, of je studeert of onderweg bent: doe alles tot eer van God.
Dus doe alles met goedvinden van God, zodat het naar Gods wil, naar Gods zin in. Zodat Hij er blij mee is.
Maar ook: laat alles wat je doet ervoor zorgen dat God meer eer krijgt in ogen van andere mensen!

Zonder God leven als christen. Dat kan.
Het tegenovergestelde is: Leven met God en voor God. Naar Hem verlangen. Zoals David in Ps 42: Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. Ik verlang ernaar om dichtbij God te zijn. Dat ik Hem geloven en vertrouwen mag. Dat Hij me kent, dat Hij me ziet, dat Hij me aan de hand vasthoudt.

Eigenlijk is het het een of het ander. Leven in een intieme relatie met God. Of leven zonder God.

De zonde van god-deloosheid. Niemand ziet het, niemand merkt het. Jezelf misschien ook niet. Want je bent voor het oog nog steeds een fatsoenlijk christen. Maar onzichtbaar in je hart kan je, zelfs terwijl je bidt of Bijbel leest, zelfs terwijl je over God praat of preekt, toch in je hart goddeloos leven.
Niet helemaal voor 100%, maar toch wel…!

De vraag is: Hoeveel leef ik, hoeveel leef jij, met God? En hoeveel zonder God?
Hoe god-deloos ben jij, ben ik?
Hoeveel van mijn dagelijkse werk, van mijn bezig zijn, doe ik afhankelijk van God, vragend, zoekend naar wat Hij wil? En tot eer van God?

Ergens zweven ik en jij tussen 100% leven zonder God en 100% leven met God.
Vul het eens voor jezelf in? Hoeveel van jouw leven, hoeveel % leef jij zonder God?
Nee, niet als een ordinaire slechterik, maar als een fatsoenlijk mens, maar toch: zonder God.

Dit is echt de basis van alle andere zonden. Want, als je voor 100% leeft voor God, durf je vast al die andere fatsoenlijke zonden niet te doen. Want dan voel je en weet je: God ziet het, Hij hoort het, Hij weet alles.

Ooit is er een mens geweest die voor 100% met God leefde. Zijn genade heb je nodig om ook met God te leven. Meer dan nu het geval is.

Toch zegt de Bijbel ook dat je je zelf moet oefenen in godzaligheid. Hoe?
Door veel meer te denken, eigenlijk op ieder moment van de dag: Ik leef in Gods aanwezigheid. Waar ik ben, is God ook.
Wat ik zie, ziet God.
Wat ik zeg, hoort God.
Wat ik denk, weet God.

Denk eens voor jezelf na: Hoeveel procent van mijn leven, leef ik zo? Bewust in het zicht van God die alles weet en hoort en ziet? Dicht bij Hem?
En: hoeveel procent van mijn leven is god-deloos? In mijn werk, in mijn vrije tijd, in mijn hobbies, in mijn Bijbellezen…?
En vraag aan God, of Hij je daar meer bewust van maakt.
Dat je door gaat krijgen hoe je leeft.
Dan voel je meer dan ooit dat je de Man nodig hebt, die als enig voor 100% leefde met God.
Zijn Naam is onze Heere Jezus Christus.