Pinkstertongen!

Welkom terug bij deze podcasts over fatsoenlijke zonden. Vorige keer ging het over roddel en laster. Zelfs op de mooiste momenten in de Bijbel kom je het tegen. De Bijbel vergelijkt de zonde niet voor niets met gist, met zuurdesem. Het dringt, net als schimmel, overal in door.
Laster is er zelfs op de Pinksterdag.

Maar het begint met Pinksteren gelukkig met iets anders. Ik moest er afgelopen maandag aan denken. Over twee weken hopen we te gaan verhuizen. Vanuit Phnom Penh 6 uur rijden naar het noorden, naar de stad Siem Reap. De verhuizer had onze spullen even bekeken om een offerte te maken.
Terwijl ik hem buiten uit het hek wil laten, begint hij ineens over andere dingen te praten. Over dat God hem en zijn vrouw door een wonder na 5 jaar getrouwd te zijn een paar maanden geleden een kind heeft gegeven. Over hoe hij ooit zijn laatste 20 dollar in de collectedoos had gedaan. Geen klanten, geen geld, en toch alles aan God gegeven. Maar (God helpt in nood!) na de dienst stroomden de nieuwe opdrachten binnen. En zo ging het – terwijl we buiten in de vochtige hitte (belaagd door muggen) stonden te zweten – wel een half uur door. Alsmaar over God. Niets over hemzelf. Maar over wie God voor hem was. Eindelijk zei hij: Ik moet weer verder. Ieder morgen lees ik uit de Bijbel, ik bid en probeer iedere dag iets te vertellen over onze God.

Nou, dat is Pinksteren. Mensen gaan hun tongen gebruiken voor iets anders. Als de Heilige Geest wordt uitgegoten (letterlijk) dan komen de tongen los. Als de Heilige Geest komt, vallen roddelende en lasterende tongen stil. Alles verandert. Ook dat kleine ding, die tong. Nee, die valt niet stil, maar die gaat een andere toon aanslaan! Die (zo staat het in Hand 2) gaat de grote werken van God vertellen.
Vertel jij ook wel eens wat goeds over God? Niet over jezelf of over onze kerk, maar over onze God?
Mijn verhuizer zegt: ik praat over God, omdat ik alles van God gekregen heb. Mijn leven, mijn vrouw, mijn kind, mijn werk, alles… En nu is Hij alles voor me.
Daar wordt je echt gelukkig van. Als je je tong zo gebruikt. Want, wat er dan ook gebeurt, (dat vertelde die man ook), wat er dan ook gebeurt, dan staat God toch aan je kant.
Bid God dat Hij ook jouw tong zal veranderen. Of Hij je een nieuw hart zal geven, dat vol is van Hem. Want waar je hart vol van is (dat zie je met Pinksteren), daar stroomt je mond van over.

Maar, niet iedereen zal je dat in dank afnemen. Goed praten over God en de Heere Jezus leidt altijd tot reactie. Soms, misschien wel meestal, heel scherp en gemeen. Dat komt omdat de duivel dat praten over God haat. Dus zet hij al zijn gemenigheid in om dat te stoppen.
Daarom hoor je juist ook op de Pinksterdag van die venijnig scherpe tongen. Het zijn de tongen van ogenschijnlijk fatsoenlijke mensen. Maar ineens blijkt ook hun hart over te lopen. Je kan lang vroom doen, maar er komt een keer dat je door de mand valt. Het komt eruit. Hun rottigheid, hun vijandigheid: ‘Die mensen, die over de grote wonderen van God, die over Jezus van Nazareth praten’, zeggen ze, ‘die zijn stomdronken!’
Daar is het weer: het venijn van de tong. Jakobus zegt: Door die tong loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen.
Heel zwart-wit. Of God loven. Of (zoals op de Pinksterdag) vertellen over de grote werken van God, over de dood en de opstanding van Jezus. Of: vloeken, je medemens minachten die naar het beeld van God beeld gemaakt is.

Is er tussen zwart en wit ook niet nog een beetje licht- of donkergrijs?
Nee. Het is een van twee. Jakobus zegt: het is zout of zoet. Het is zwart of wit.
Dus is mijn Pinkstervraag aan jou en mij: Is jouw tong zwart of wit? Komt er van jouw lippen zuur of zoet?
Wat zou je het liefste doen? Wat doe je het meest? Goed praten over God? Of anderen zwart maken? ‘Jakobus zegt: laat het maar zien, laat het maar horen.’, dan zal ik zeggen wie je bent.
Want je kan wel praten over bekering, maar bewijs het maar. Laat het maar zien uit hoe je leeft.

Steek je tong eens uit. Is ie zwart of wit?
Is ie zwart, belijd dan je zonden en vraag God om vergeving.
Is ie wit gemaakt door God, vertel dan ook met deze Pinksterdagen over God, over de grote dingen die Hij gedaan heeft! Dan krijgt God alle eer.