Pasen

Welkom, bij deze podcast over Pasen. Niet het feest van paaseieren, niet het feest van de paashaas, maar het feest van de opstanding van Jezus. Hij stierf aan het kruis, op (wat wij noemen) Goede Vrijdag. Maar op de derde dag, op de zondag erna, stond Hij op uit de dood. Jezus Christus was en is dus sterker dan de dood.
Pasen heeft verschillende betekenissen. Iedereen die met Pasen naar de kerk gaat (van harte welkom, u en jullie allemaal), iedereen die met Pasen naar de kerk gaat, zal ze ongetwijfeld horen.
Jezus stierf om zonden te kunnen vergeven. Hij leeft om het ook daadwerkelijk te doen.
Hij stond op uit de dood in een nieuw leven. En dus moeten ook wij door Zijn kracht met onze zonden breken en leven in een nieuw leven tot de eer van God.
Maar er is nog een ding. Jezus stond op uit de dood met een nieuw, onsterfelijk lichaam waarmee Hij korte tijd later naar de hemel is gegaan. En dat is het garantiebewijs voor alle mensen die echt in Hem geloven, dat ook zij na hun dood zullen opstaan. Om voor altijd, zonder einde met God te leven.
Stel dat je alleen voor dit leven zou hopen op God…
Hoeveel christenen in de wereld worden er niet vervolgd om hun geloof? Stel je voor, dat dat alles was wat ze hadden, en daarna was het voorbij? Nou, dan waren zij er beroerd aan toe.
En stel je voor, dat je heel je leven lang moet vechten tegen je verkeerde neigingen, tegen je zonden. Als dat nu alles is wat je hebt, en als je sterft is alles voorbij? Nou, dan had je een beroerd leven gehad, en daarna niets meer.
En stel je voor, dat onze vrienden of lieve familieleden die met God geleefd hebben, na hun sterven verdwenen zouden zijn. Je tranen zouden verdrietiger zijn dan nu.
Want het is anders. Christenen zijn mensen met hoop. Met een vaste en zekere hoop voor de toekomst. Geen twijfel aan.
Dit leven is moeilijk. Maar het is tijdelijk. Er is een einddatum. We zijn als mensen op deze aarde op reis zijn naar onze definitieve eindbestemming. Als christenen weten we, dat we (net als iedereen) een keer moeten sterven. Sterven zal misschien wel moeilijk zijn, maar er is troost.
De dood van een echt christen is weleens vergeleken met een slaapkamer. Ons lichaam moeten een tijdje rusten en wachten. Zoals het lichaam van Jezus drie dagen rustte in het graf. Maar er is hoop!
Want Jezus heeft de dood overwonnen en is opgestaan uit de dood. En daarom zal Hij ook ons lichaam op de laatste dag opwekken uit de slaap van onze dood. Dan zullen we voor altijd mogen leven met Hem.
Een christen, iemand die echt gelooft, een kind van God, is een mens met perspectief. Er gloort in de verte licht. De schaduw van de dood gaat voorbij. Eeuwig leven met God, dat is het verlangen van een gelovig mens.
Dat is niet zoiets als altijd feest vieren of altijd zingen omdat je daar zo van houdt. Misschien houd je daar wel helemaal niet van. Nee, het is wat anders. Het is: altijd op God gericht zijn. Hem voor altijd de eer van alles geven.
Zonder God en zonder Jezus, zegt de Bijbel, heb je die hoop niet. Zonder God zal je omkomen. Maar je kan verlost worden van al het verkeerde wat je deed. Ja, zelfs van de overmacht van de dood. Want Jezus is sterker dan de dood. Met Pasen heeft Hij de dood overwonnen.
De kerk is de plek, waar je kan leren over God en Jezus. De Bijbel vertelt je wie je zelf bent, en Wie God is. Kom ook op eerste Paasdag. De kerk is open, en je bent van harte welkom.
Voor een beter perspectief.
Bedankt voor het luisteren.