Goede Vrijdag

Welkom bij deze podcast over Goede Vrijdag.
Eigenlijk een heel bijzondere naam: Goede Vrijdag. Want christenen denken op deze Goede Vrijdag. terug aan de dood van Jezus, hun Zaligmaker.
Het is toch raar zou je zeggen om de dag van Jezus’ kruisiging, een dag vol intens lijden een goede dag te noemen. Niemand leed ooit zwaarder dan Jezus. Niemand werd ooit zo onrechtvaardig behandeld als Hij. En niemand voelde zich ooit meer alleen en verlaten dan Hij.
En dan ga je zo’n dag, de sterfdag van iemand, van Iemand nota bene die alles voor je betekent, toch een goede dag noemen?
Tijd om het daar eens even over te hebben.

Want: Wie was Jezus eigenlijk? Hij was God. Mens geworden door geboorte uit de maagd Maria. Een bijzonder mens: volmaakt, perfect, niets maar dan ook niets op aan te merken!
Hij heeft, zo geloven wij, letterlijk nooit iets verkeerds gedaan. Hij was zonder zonde.

Maar al snel ging het mis. Als kind dreigde men Hem al te vermoorden. Later werd Hij het mikpunt van laster. Uitgekotst werd Hij, vooral door godsdienstige mensen. En steeds meer en steeds vaker werd er gepraat over hoe Hij weggewerkt zou kunnen worden.
Uiteindelijk is er in de kring van Zijn meest trouwe volgelingen de mol: Judas. Die Hem verraadt en uitlevert aan Zijn vijanden. Hij wordt door de Romeinse stadhouder Pilatus ter dood veroordeeld en gekruisigd: een dramatische dood.

Maar achter dat wat er te zien was, speelde nog iets anders. Niet alleen wij mensen wilden Hem kwijt. Maar ook God, Zijn hemelse Vader liet voor Hem als mens alle hulp los. Zo zelfs, dat Jezus aan het kruis riep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Waarom hebben de mensen, maar vooral (zo roept Jezus): waarom heeft God Hem verlaten? Hem vergeten? Hem losgelaten?
Zoals je je als mens in deze wereld trouwens ook wel eens (maar dan anders) alleen, vergeten, verlaten, losgelaten kan voelen. De Bijbel noemt dat: onze ellende.
Een gevoel dat niet op zichzelf staat, maar een gevolg is van het feit dat wij God als eerste verlaten hebben.
Wij geloven dat we (hoewel we er aan de buitenkant misschien wel netjes uitzien en ieder zondag naar de kerk gaan), wij geloven dat we in ons hart en met ons leven God verlaten hebben. Niet toevallig, maar bewust.
We wilden geen gehoorzame mensen zijn, maar kleine zelfstandigen. Niet volgzaam, maar eigenwijs. Onze eigen zin doen, en niet die van God. Door de zonde hebben wij God letterlijk de rug toegedraaid en zijn we van Hem weggegaan. En sinds dien staat er boven ons en boven de wereld met dikgedrukte letters geschreven: ELLENDE. Het is een en al ellende.

Dit had het einde van ons verhaal kunnen zijn. Wie tegen de Schepper zondigt en van Hem weggaat, heeft geen kans om te overleven, zou je zeggen.
Maar… En om dat maar is Goede Vrijdag voor ons echt een feestdag…
Terwijl wij weggingen van God (in de persoon van onze eerste voorouder Adam), bleek dat God een plan had. Een plan vol liefde. Om ons mensen te redden van de ondergang.
Een plan dat 4000 jaar later uitgevoerd werd. Jezus kwam uit vrije wil naar deze wereld.
Hij was Gods Zoon. Hij werd mens. En Hij wilde in plaats van mensen de straf voor de zonde dragen.
Zodat zij niet ten onder zouden gaan.
Hij wilde in hun plaats ten onder gaan! Door Zijn dood aan het kruis.

Dus lijkt alles wat er gebeurd op Goede Vrijdag wel dramatisch, en dat is het ook. Maar achter de donkere wolken van de zonsverduistering schittert de liefde van God voor mensen die God kwijt zijn. En op Golgotha, de plaats van het kruis, schittert de liefde van Jezus voor…? Voor zondaars!

Wat doen christenen op Goede Vrijdag eigenlijk in de kerk?
Luisteren naar het Goede Vrijdag evangelie. Evangelie betekent letterlijk: blijde boodschap. De blijde boodschap namelijk dat Jezus stierf voor mensen die niets met God te maken wilde hebben, voor weglopers, voor vijanden, voor, ja, zelfs voor Zijn moordenaars.
Hij kwam om dat soort van mensen te redden van de ondergang.

Ik word er blij van. Als ik denk aan mijn eigen hart en leven… Zoveel zonde tegen God…, zoveel mijn eigen zin doen…, zo vaak leven voor mezelf en niet voor God…
Ik word er blij van, als ik daaraan denk en op Goede Vrijdag hoor of preken mag: Jezus kwam juist voor dat soort van mensen. Om het weer goed te maken tussen God en hen!

Dus: zoals altijd, van harte uitgenodigd om ook op Goede Vrijdagavond naar de kerk te komen. Op deze christelijke feestdag, die wat mij betreft de mooiste is van alle feestdagen. Want: Jezus stierf voor zondaars!
Die Redder en Zaligmaker is ook voor jou en u beschikbaar! Welkom dus!

Bedankt voor het luisteren!
Een gezegende Goede Vrijdag toegewenst