Deel 4: Bid jij? Want het helpt echt!!

Welkom bij deze vierde aflevering over bidden. Ik ga nog even door met het onderwerp. Want bidden is letterlijk van levensbelang. Wie bidt, wordt gered. Wie niet bidt is in levensgevaar en gaat als het niet veranderd letterlijk verloren.
En vandaar dat ik het deze keer wat persoonlijker wil maken.

Ik ga je niet vragen om je mening over bidden. De meeste christenen maken zich vooral heel erg druk over wat ze vinden van vanalles en nog wat. Eindeloos discussiëren met elkaar, zonder er ooit wijzer van te worden.

Ik ga je ook niet vragen of je meebidt als anderen mensen hardop bidden. Niet dat het onbelangrijk is om thuis aan tafel en in de kerk of op de catechisatie mee te bidden met degene die hardop bidt, maar het allerbelangrijkste is het zeker niet. Er zijn namelijk legio mensen die hun leven lang meebidden met een ander, zonder ooit zelf te bidden. Ze horen bekenden klanken, zonder ze helemaal te begrijpen, maar het stelt hen gerust: we hebben weer gebeden… Ik zeg trouwens niet dat onder het bidden wat anders doen beter is, maar dat natuurlijk terzijde.

Ik ga je ook niet vragen of je goed kan bidden. Er zijn mensen die de mooiste volzinnen aan elkaar kunnen rijgen, zodat je denkt: so, zo zou ik nooit kunnen bidden. Zou God daarvan onder de indruk zijn? Volgens mij helemaal niet.

Ik ga je ook niet vragen of je heel lang kan bidden. Er zijn mensen (en meestal zijn dat dominees of ouderlingen – en daar hoor ik dus ook bij) die eindeloos kunnen bidden. Vroeger viel ik als kind onder dat lange gebed (zoals dat heette) nog weleens in slaap, om na het amen met rode wangen weer wakker te worden.
De Heere Jezus heeft trouwens Zelf gezegd dat dat eindeloze bidden iets is wat de heidenen doen, omdat ze met heel veel woorden denken dat ze meer kans maken om verhoord te worden.
Maar bidden is geen kwestie van mooie woorden of van veel woorden. Bidden is zeker ook geen kwestie van God vertellen hoe Hij mij zou moeten bekeren, of wat Hij allemaal zou moeten doen om mij op het goede pad te krijgen. God weet alles al van je, je hoeft Hem wat dat betreft niets te vertellen.

Dus niet wat vindt je van bidden, wat vindt je van het bidden van anderen, niet of je mee bidt met anderen, of je mooi bidt, goed bidt, lang bidt, maar mijn simpele vraag is (en ik wil je vragen om daar even eerlijk over na te denken): bid jij zelf?
En nu zeg ik niet tegen je: geef es effe snel antwoord. En dan zeg ik: nou, als ja is dan is goed, en als nee is, dan niet. Maar denk er even goed over na, en denk er even goed over door.
Want je bent op weg naar de ontmoeting met God. Alleen als je Hem leert kennen, loopt het goed met je af. Anders niet. Je kan een plek in de hemel krijgen, en ook al een beetje hemel op de aarde, als je kind van God wordt.

Door…? Hoe kan je dat krijgen?
Echt niet door allerlei ingewikkelde dingen te gaan doen, maar gewoon door te vragen! Door God te vertellen wat je verkeerd gedaan hebt, en Hem om vergeving te vragen.
Wat kost dat toch voor moeite? Helemaal niet zo veel! Maar je moet het alleen wel willen, en je moet het alleen wel doen!

Hoe? Nou, dat heeft de Heere Jezus ook verteld. Door in huis of waar dan ook, een stille plek te zoeken, waar niemand te ziet. Gewoon doen! Om daar alleen met God te zijn. En eerlijk alles tegen Hem te vertellen. Hem niet de les te lezen, Hem niet te vragen om allerlei leuke dingen, maar gewoon simpel, zonder mooie woorden Hem te vragen om vergeving!
Ik snap het wel. Nee, ik snap het eerlijk gezegd helemaal niets van, waarom ik en jij dat zo weinig doen. Waarom wij zo weinig bidden.
God heeft beloofd (en Hij is betrouwbaar) dat Hij dat bidden hoort en verhoort. Je hebt op voorhand garantie dat het helpt. De uitkomst ligt vast.
Als je zo gaat bidden, zal God je verhoren en wordt je leven gered. Wie zo gaat bidden wordt echt behouden. Zeker weten. God zegt het. Wie bidt, aan die zal gegeven worden
Dus, als ik jou was, zou ik er vandaag maar mee beginnen en er niet meer mee ophouden.